Over de tentoonstelling

Belgen die hun leven gegeven hebben tijdens oorlogen worden elk jaar herdacht, maar wie herinnert zich diegenen die gevochten hebben voor de vrede? Wie weet dat ons land vier winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede voortgebracht heeft? Dat Belgische pacifisten actief bijgedragen hebben tot de oprichting van internationale instellingen met als doel het vermijden van conflicten? Dat in de jaren 1980 honderdduizenden betoogd hebben tegen kernraketten? Dat talrijke oorlogen (Korea, Vietnam, Irak…) burgerprotest uitgelokt hebben?

De 300 bijeengebrachte documenten (affiches, foto’s, bewegende beelden…), waaronder zeldzame originelen, illustreren de actie van diegenen die het lef hadden te pleiten voor de vrede en de verdediging opnamen van iets wat vaak als een utopische hoop weggezet wordt.

Voor velen is wachten op de vrede onvoldoende en moet men met voorstellen komen om eraan te bouwen. Van de 19e eeuw tot vandaag worden soms concrete soms utopische suggesties naar voor geschoven. Internationaal recht, educatie en cultuur, verbroedering tussen volkeren, strijd tegen ongelijkheid worden aangeprezen als oplossingen voor het bannen van de oorlog. Voor anderen kan de strijd voor de vrede maar slagen door alle geweld te weren. Gewetensbezwaarden en ‘radicale’ pacifisten maken die keuze individueel; zij maken van de geweldloosheid een strijdmethode. IJveren voor de vrede betekent ook opkomen tegen oorlog en al wat ermee gepaard gaat: het leger als voornaamste speler tijdens conflicten, de wapenwedloop met steeds dodelijker en vernufter tuig, en het politieke of economische imperialisme dat aan de basis ligt van vele oorlogen.

Nu België vandaag deelneemt aan militaire operaties in het buitenland, is deze tentoonstelling brandend actueel. Ze toont aan dat de vraagstukken opgeworpen door de vredesbewegingen sinds de 19e eeuw tijdloos zijn, ze reflecteert over het begrip vrede en werpt een kritische blik op de manieren waarop dat begrip in het verleden misbruikt en gerecupereerd werd.

De tentoonstelling is tweetalig en werd reeds getoond in Brussel, Luik en Bergen. Ze is voor de eerste keer te bezoeken in Vlaanderen. De tentoonstelling werd bedacht en samengesteld door IHOES en Mundaneum.
Als bezoeker word je uitgedaagd om zelf een vredesboodschap te schrijven in het Gentse vredesregister (ter vervanging van het rouwregister sinds januari 2018). En de durvers mogen met die boodschap in de pyjama van John Lennon of Yoko Ono kruipen. Tijdens de tentoonstelling ensceneren we het bed waarin vredesactivisten John Lennon en Yoko Ono in 1969 voor vrede
ijverden.

De tentoonstelling wordt verrijkt met animatiefilms door de Gentse studenten van Sint-Lucas. Zij gingen olv Gerda Dendooven en Koen Cant aan de slag met vredesliederen en protestsongs. Deze films worden voor het eerst getoond tijdens de expo ‘Give peace a chance’. De tentoonstelling kadert in het themajaar ‘Gent 2014-2018: strijd mee voor vrede’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *